Automatické kóty ve skice SW2009

18.11.2008 17:25

Při tvorbě skici v SW 2009 mám několik možností jak náčrt zakótovat.

a) mohu zůstat u starého způsobu zakótování ze SW 2008, tj. vytvořím skicu, kterou poté zakótuji.

b) v možnostech systému (záložka skica) zaškrtnu možnost "Povolit číselný vstup na obrazovce během vytváření entity", viz. obr.tím aktivuji automatické kótování během vytváření skici.

 

c) stejný způsob jako v bodě b) + ve feature manageru zaškrtnu "přidat kóty"

 Při vytváření konkrétní entity (obdelníku) ve feature mageru mohu zaškrtnout možnost přidat kóty, viz.obr.

Pokud nebudu přidávat kóty, tak entitu zadám pomocí kót, ale kóty na entitě nezůstanou = entita není určená (při přetažení myší se mění). Pokud políčko zaškrtnu, tak se kóty přidají = obdelník bude s kótami (nelze měnit jeho velikost).

 

Ještě k zadávání kót. Zvolím první bod obdelníku popotáhnu myší ve směru kam chci obdelník (podruhé neklikám) hned zadám číselně první kótu + enter + zadám číselně druhou kótu + enter a velikost obdelníku je hotová. Pokud zvolím možnost vytvořit obdelník pomocí středu, viz. obr. a první bod obdelníku zvolím do středového bodu skici, tak mám pně určenou skicu. 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode