Kótování virtuálních vrcholů

27.02.2009 13:35

Následující postup Vám ukáže jak zvolit tvar virtuálního vrcholu a poté jeho vložení do výkresu + zakótování.

Máme níže vymodelovanou součást.

1. Ve vlastnostech dokumentu -> Kóty -> Virtuální vrcholy - vybereme jaký bude mít vrchol tvar.

2. Vytvoříme výkresový pohled.

3. Označíme hrany, kterými procházejí spojnice vrcholu.

4. Pod záložkou Skica zvolíme příkaz Vložit bod.

5. Automaticky se vloží vrchol, který poté můžeme zakótovat.

PS: Pokud je součást složitější, tak při kótování (výběru) vrcholu se nám vedle ukazatele zobrazí ikona bodu = máme vybraný bod vrcholu.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode